HOME

ABOUT US

PRODUCTS

CONTACT

POLICY

PRODUCTS

PRODUCT RANGE

ขายจำหน่ายแคปซูลเปล่า แคปซูลเจลาติน แคปซูลผัก เปลือกแคปซูล ปลอกแคปซูล นำเข้าจากโรงงานมาตรฐาน คุณภาพระดับโลก รับผลิตแคปซูลสีตามต้องการ รับพิมพ์ตัวอักษร โลโก้ บนแคปซูล ป้องกันการปลอม แคปซูลเบอร์ 00, แคปซูลเบอร์ 0, แคปซูลเบอร์ 1, แคปซูลเบอร์ 2, แคปซูลเบอร์ 3, แคปซูลเบอร์ 4 แคปซูลสีขาว แคปซูลใส แคปซูลผัก รับผลิตแคปซูลสีตามความต้องการ

ขายจำหน่ายแคปซูลเปล่า แคปซูลเจลาติน แคปซูลผัก เปลือกแคปซูล ปลอกแคปซูล นำเข้าจากโรงงานมาตรฐาน คุณภาพระดับโลก รับผลิตแคปซูลสีตามต้องการ รับพิมพ์ตัวอักษร โลโก้ บนแคปซูล ป้องกันการปลอม แคปซูลเบอร์ 00, แคปซูลเบอร์ 0, แคปซูลเบอร์ 1, แคปซูลเบอร์ 2, แคปซูลเบอร์ 3, แคปซูลเบอร์ 4 แคปซูลสีขาว แคปซูลใส แคปซูลผัก รับผลิตแคปซูลสีตามความต้องการ

รับผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาด 00, 0, 1, 2, 3 และ 4 ในทุกเฉดสี และยังสามารถผลิตแคปซูลผัก HMPC

รับพิมพ์ตัวอักษร พิมพ์โลโก้ บนแคปซูลทั้งแบบแนวตั้ง และแนวรอบแคปซูลเพื่อความแตกต่าง และยากต่อการปลอมแปลง

แคปซูลเปล่า บรรจุในถุงพลาสติกอย่างดีและกันด้วยโฟมรอบด้าน จากนั้นบรรจุในกล่องลูกฟูกหนา 5 ชั้น ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 5 ปี ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

© Copyright © 2020 All rights reserved by Premier Pharma Supply Co.,Ltd.

Modify by NAPAPORN.S