นโยบายคุณภาพ

บริษัท พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล จัดเก็บ ขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ประกาศ

บจก. พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย (Premier Pharma Supply Co.,Ltd.) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายยา ISOTANE10 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จึงขอแจ้งเตือนและโปรดทราบว่ายา ISOTANE10 เป็นยาควบคุมพิเศษใช้ในสถานพยาบาลและต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น การใช้ยาโดยไม่ได้รับการปรึกษาจากแพทย์ หรือไม่ได้ซื้อยาจากสถานพยาบาล มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และบริษัท ไม่เคยขายยาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นในการขายยาผ่านสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆทุกชนิด ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการซื้อยา ISOTANE10 จากเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ หรือสถานที่อื่นใดที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ซึ่งอาจได้รับยาปลอม ยาไม่ได้มาตรฐาน

หากบริษัท พบว่ามีการขายยา ISOTANE10 ในสื่อโฆษณา และสื่อออนไลน์ต่างๆ และหรือผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งมายังบริษัท ตามเบอร์โทรศัพท์ 02-8863957-9 หรือ 0808 108 109 เพื่อบริษัท จะได้ดำเนินการในทางกฎหมายต่อไป

ABOUT US

PREMIER PHARMA SUPPLY CO.,LTD

Premier Pharma Supply Co., Ltd. is the importer of pharmaceutical and cosmetic raw materials, pharmaceutical finished products, empty hard gelatin capsules, cosmetic packaging, and cosmetic products supply to the customers for over the years.

Moreover, we manufacture skincare and haircare products under customers' brand name by using the best quality ingredients, which we imported frome many suppliers around the world We have grown with the help of a strong customer based. Our commitment to our customers is fulfilled with a guarantee of quality of products and services at the price that you expect to pay.We are adding products and services continuously for our value customers. In every order, we will be pleased to discuss any possibility to find out the product requirements to meet customer needs and satisfactions.

บริษัท พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด นำเข้าวัตถุดิบยา, วัตถุดิบเครื่องสำอางค์, ยาสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค มาเป็นเวลายาวนาน

บริษัท พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด มีรากฐานจากการได้รับความไว้ใจจากลูกค้าจากหลายรายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราถือหลักความสำเร็จนี้จากการรับประกันคุณภาพการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนเป็นลูกค้าที่ทรงคุณค่า และมีความหมายอย่างยิ่งบนความสำเร็จของเรา และเราพร้อมยินดีที่จะรับฟังและพูดคุยเพื่อหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริษัท พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด หนึ่งในบริษัท พรีมา แคร์ กรุ๊ป ผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสินค้าแคปซูลเปล่า จากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001: 2015 จาก NSF International Strategic Registrations จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้ง Halal Certificate, Certificate of Quality Management System และ Certificate of Food Safety Management System.

เปลือกแคปซูล ปลอกแคปซูล แคปซูลผัก แคปซูลเปล่าเกรด A ผลิตตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ CP2015 และเป็นไปตามเกรดของเภสัชกรรมยา วัตถุดิบหลักที่ใช้ เป็นวัตถุดิบเจลาตินได้รับการรับรอง Certificate of Food Safety Management System ซึ่งมีความปลอดภัยในการบริโภค และในทุก ๆ ลอตการผลิตและการนำเข้ามีใบรับรองสุขภาพ Health Certificate รับรองความปลอดภัย และผ่านการตรวจจากองค์การอาหารและยาก่อนการจัดจำหน่าย

PRODUCT RANGE

ขายจำหน่ายแคปซูลเปล่า แคปซูลเจลาติน แคปซูลผัก เปลือกแคปซูล ปลอกแคปซูล นำเข้าจากโรงงานมาตรฐาน คุณภาพระดับโลก รับผลิตแคปซูลสีตามต้องการ รับพิมพ์ตัวอักษร โลโก้ บนแคปซูล ป้องกันการปลอม

แคปซูลเบอร์ 00, แคปซูลเบอร์ 0, แคปซูลเบอร์ 1, แคปซูลเบอร์ 2, แคปซูลเบอร์ 3, แคปซูลเบอร์ 4 แคปซูลสีขาว แคปซูลใส แคปซูลผัก รับผลิตแคปซูลสีตามความต้องการ

ขายจำหน่ายแคปซูลเปล่า แคปซูลเจลาติน แคปซูลผัก เปลือกแคปซูล ปลอกแคปซูล นำเข้าจากโรงงานมาตรฐาน คุณภาพระดับโลก รับผลิตแคปซูลสีตามต้องการ รับพิมพ์ตัวอักษร โลโก้ บนแคปซูล ป้องกันการปลอม

แคปซูลเบอร์ 00, แคปซูลเบอร์ 0, แคปซูลเบอร์ 1, แคปซูลเบอร์ 2, แคปซูลเบอร์ 3, แคปซูลเบอร์ 4 แคปซูลสีขาว แคปซูลใส แคปซูลผัก รับผลิตแคปซูลสีตามความต้องการ

รับผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาด 00, 0, 1, 2, 3 และ 4 ในทุกเฉดสี และยังสามารถผลิตแคปซูลผัก HMPC

รับพิมพ์ตัวอักษร พิมพ์โลโก้ บนแคปซูลทั้งแบบแนวตั้ง และแนวรอบแคปซูลเพื่อความแตกต่าง และยากต่อการปลอมแปลง

แคปซูลเปล่า บรรจุในถุงพลาสติกอย่างดีและกันด้วยโฟมรอบด้าน จากนั้นบรรจุในกล่องลูกฟูกหนา 5 ชั้น ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 5 ปี ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

CONTACT US

Address

111/888 M.5 Terdphrakiat Rd. Watchalaw Bangkruay Nonthaburi 11130 Thailand

Email

info@premierpharm.com

 

 

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

I confirm that the above information is true in all respects.

ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บจก.พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

I have been informed of the privacy policy of PREMIER PHARMA SUPPLY Co.,Ltd.

POLICY

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทพรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด

บริษัทพรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริษัท อาทิ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ข้อความสั้น (Short Message Service), สัญญาการซื้อ-ขาย หรือตามแบบวิธีการอื่นใดของบริษัท

บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น

- เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

- เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

- เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

- เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

- เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

- เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อการค้า ชื่อสินค้า เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ เช่น บริการขข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการจัดทำบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท กลุ่มธุรกิจของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยยินยอมให้ผู้ให้บริการ ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้นหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบ

ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทเข้าใจว่าท่านต้องการความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นบริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

  • เป็นไปตามยินยอมของท่าน
  • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พระราชบัญญัติอาหาร เป็นต้น
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท หรือหน่วยงานราชการใดที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
  • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

- บริษัท อาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้, สำเนาใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล

- ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันได้

- ท่านสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง กฎหมายพระราชบัญญัติอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงออกมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น สูตรผลิตภัณฑ์ครีม สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ข้อมูลการส่งเสริมการขาย เป็นต้น และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ตามนโยบายคุกกี้

"นโยบายคุกกี้" – www.premierpharm.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ www.premierpharm.com เช่น Google Analytics เป็นต้น

เมื่อมีการเข้าใช้บริการ www.premierpharm.com อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน "การตั้งค่า" ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวจากท่าน ดังนั้น

หากท่านได้รับ SMS หรืออีเมลในทำนองดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัททันที

และ หากท่านต้องการติดต่อเพื่อปรับปรุงแก้ไขประวัติข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้จัดเก็บไว้ กรุณาติดต่อบริษัทผ่าน

- โทร. (+66) 0808-108-109 ตลอดระยะเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของบริษัท

แจ้งข้อร้องเรียน /คุณภาพยา

บริษัทพรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด

PREMIER PHARMA SUPPLY Co.,LTD

หากท่านมีข้อร้องเรียนด้านบริการ หรือ ต้องการแจ้งปัญหาด้านคุณภาพยา

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 1 วันทำการ

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

I confirm that the above information is true in all respects.

ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บจก.พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

I have been informed of the privacy policy of PREMIER PHARMA SUPPLY Co.,Ltd.