ประกาศ

 

ปัจจุบัน พบว่ามีการโฆษณาขาย ผลิตภัณฑ์ยา ISOTANE 10 ในสื่อโฆษณา เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นการโฆษณาขาย ผลิตภัณฑ์ยา ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุมัติข้อความและภาพที่ใช้ในการโฆษณาจาก อย. ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติยา 2510

บจก. พรีเมียร์ฟาร์ม่าซัพพลาย (Premier Pharma Supply Co.,Ltd.) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายยา ISOTANE10 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จึงขอแจ้งเตือนและโปรดทราบว่ายา ISOTANE10 เป็นยาควบคุมพิเศษใช้ในสถานพยาบาลและต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น การใช้ยาโดยไม่ได้รับการปรึกษาจากแพทย์ หรือไม่ได้ซื้อยาจากสถานพยาบาล มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และบริษัท ไม่เคยขายยาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นในการขายยาผ่านสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆทุกชนิด ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการซื้อยา ISOTANE10 จากเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ หรือสถานที่อื่นใดที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ซึ่งอาจได้รับยาปลอม ยาไม่ได้มาตรฐาน

หากบริษัท พบว่ามีการขายยา ISOTANE10 ในสื่อโฆษณา และสื่อออนไลน์ต่างๆ และหรือผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งมายังบริษัท ตามเบอร์โทรศัพท์ 02-8863957-9 หรือ 0808 108 109 เพื่อบริษัท จะได้ดำเนินการในทางกฎหมายต่อไป

 

Premier Pharma Supply Co., Ltd. is the importer of pharmaceutical and cosmetic raw materials, pharmaceutical finished products, empty hard gelatin capsules, cosmetic packaging, and cosmetic products supply to the customers for over the years.

Moreover, we manufacture skincare and haircare products under customers' brand name by using the best quality ingredients, which we imported frome many suppliers around the world We have grown with the help of a strong customer based. Our commitment to our customers is fulfilled with a guarantee of quality of products and services at the price that you expect to pay.We are adding products and services continuously for our value customers. In every order, we will be pleased to discuss any possibility to find out the product requirements to meet customer needs and satisfactions. 

  © Copyright 2003 Permierpharm.com All rights reserved